Nesheim skole i Levanger er en grunnskole for første- til sjuendeklasse med 380 elever. Fra høsten 2018 er de en av fire nye universitetsskoler som har inngått et samarbeid med Nord universitet.   (Foto: Bjørnar Leknes)
Nesheim skole i Levanger er en grunnskole for første- til sjuendeklasse med 380 elever. Fra høsten 2018 er de en av fire nye universitetsskoler som har inngått et samarbeid med Nord universitet. (Foto: Bjørnar Leknes)

Dette er Norges nyeste universitetsskoler

Nord universitet har valgt ut disse fire skolene, som kan kalle seg universitetsskoler fra og med skolestart høsten 2018:

  • Nesheim skole og Ytterøy skole i Levanger
  • Bankgata skole og Løpsmark skole i Bodø

– Vi er veldig fornøyd med å være blant de utvalgte pilotskolene, sier rektor Lillian Breivik ved Nesheim skole.

– Vi er øvingsskole i dag og så på dette som en mulighet for å være med på å videreutvikle praksis for studentene og for oss selv. Så et samarbeid med Nord universitet er gull verdt for oss, sier hun.

Grunnskoler og videregående skoler som får status som universitetsskoler inngår et samarbeid med lærerutdanningen ved et av landets universiteter.

Gjennom Universitetsskoleprosjektet skal Nord universitet og de utvalgte skolene og skoleeierne samarbeide om utviklingsarbeid og forskning. Målet er å heve kvaliteten i norsk skole og i lærerutdanninga. Prioriterte områder er blant annet kompetanseheving av lærere, samle kunnskap om hva som skal til for å styrke elevenes læring og å styrke utdanningen av grunnskolelærere.

– Overfor skolene og skoleeierne har vi hele tiden vært opptatt av vi skal eie og utvikle prosjektet sammen, som likeverdige partnere. Det tror jeg er avgjørende for å lykkes, men også for at skolene har vært såpass positive til å bli med, sier prosjektleder Arve Thorshaug ved Nord universitet.