Overvekt

– Vi kommer til å ta dem i bruk, sier lederen av Senter for sykelig overvekt i Vestfold.

Ny, norsk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom overvekt og føflekkreft blant menn. Jo høyere BMI, jo større er risikoen for å utvikle krefttypen.

Er behandlingen av barnefedme i Norge mislykket? Vekt og BMI kan ikke være eneste mål, mener behandlerne.

SE FEDME-DEBATTEN

Kan behandlingen dessuten gjøre skade på selvfølelsen hos barn og unge? Se debatten om barnefedmebehandling som forskning.no arrangerte på Kulturhuset i Oslo.

– Tjukkheten er et symptom på at noe har gått galt, og gjemmer sånn sett på en hemmelighet. Det sier Camilla Bruun Eriksen, som har forsket på framstillingen av tjukke kropper i populærkulturen.