Overvekt

Fra NTNU

Barn med stor kropp undervurderer ofte sin egen kroppsstørrelse. Jo større kroppen er, desto mer underestimerer de over tid.

Det blir stadig flere overvektige pasienter ved intensivavdelingene ved norske sykehus. Ikke alle som jobber der mener at de fortjener den samme behandlingen som pasienter med normal vekt.

Forskeren forteller:

Men kvinner med høg feittprosent rundt bukorgana døyr likevel oftare.

Har du få melkesyrebakterier i munnen, må du kanskje tenke mer over hva du spiser for å unngå å legge på deg, viser ny studie.

Verdens viktigste konferanse for fedmeforskning er nettopp ferdig. Men de virkelig store nyhetene uteble, ifølge Jøran Hjelmesæth fra Senter for sykelig overvekt i Vestfold.