Overtro

Halloween, Valentine’s og Thanksgiving. De nye merkedagene kommer ikke i tillegg til alle de andre, men i stedet for gamle dager som forsvinner. Flere av dagene er ikke nye, heller – bare gamle dager som har fått engelsk navn og nytt innhold.

Fra NTNU

De kunne ganne, gå i transe, tale med de døde, fremkalle uvær og bruke djeveltromme. Ikke bare nordmenn ble dømt for trolldom på 1600-tallet. Også samer ble brent på bålet.

Spør en forsker:

Hver uke ser en halv million nordmenn på «Åndenes makt». Men hva er det med spiritisme og kontakt med de døde som appellerer til så mange mennesker, og kan det egentlig kalles for religion?