Oppdrett

Fra NIFES

Dei gamle anbefalingane om tilskot av vitamin og mineral i laksefôret stemmer ikkje lenger.

Fra Nofima

Det mest brukte forsøksdyret i Norge er en fisk: den atlantiske laksen. Nå undersøker forskere hvordan det står til med velferden dens.

Fra NIFES

Mangel på B-vitamin som folat og B12 påverkar genane til babyfisken. Studiar på fisk viser at sjølv lett mangel på B-vitamin gir langt lågare fruktbarheit og svakare avkom.

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

Oppdrettsnæringen vokser raskt over hele verden. Men når en næring vokser så fort, hvordan kan vi da sikre at næringen drives på en bærekraftig måte?