Oppdrett

Forskeren forteller:

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Fra NIFES

Dei gamle anbefalingane om tilskot av vitamin og mineral i laksefôret stemmer ikkje lenger.

Fra Nofima

Det mest brukte forsøksdyret i Norge er en fisk: den atlantiske laksen. Nå undersøker forskere hvordan det står til med velferden dens.

Fra NIFES

Mangel på B-vitamin som folat og B12 påverkar genane til babyfisken. Studiar på fisk viser at sjølv lett mangel på B-vitamin gir langt lågare fruktbarheit og svakare avkom.

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.