Om forskning.no

Forskningskommunikasjon for viderekomne

Tid: 6. juni kl 09.00 - 16.00

Sted: Hos forskning.no, Sandakervn 24c, Oslo 

 

Ønsker du at forskning.no skal komme til din institusjon for å holde kurs for forskere eller kommunikatører?

Tid: 6. september, kl 09.00 - 16.00

Sted: Hos forskning.no, Sandakervn 24c, Oslo

Stockholm: Ole Petter Ottersen har vore rektor ved det prestisjetunge Karolinska Institutet i fire månader. – Macchiarini-saka gav Karolinska Institutet ein knekk i omdømmet, seier han. No har han fått vedtatt lovnaden om å oppretta eit vitskapsombod.

forskning.nos redaksjon.