Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)
Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)

Historisk løft for barnekreftforskning

Kreftforeningen, NordForsk og Norges forskningsråd går sammen om ny nordisk satsing på forskning på barnekreft.

Published

De utlyser nå 38 millioner kroner til forskningsprosjekter på kreftbehandling for barn.

– Hvert år får rundt 150 barn i Norge kreft, og selv om kreftbehandlingen er blitt god, er det fortsatt barn som ikke overlever. Hvert barn som dør, er ett for mye, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Tilpasset behandling

Forskningsutlysningen inngår i et nordisk forskningsprogram og skal støtte prosjekter som ser på persontilpasset behandling av barna som rammes.

– Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten, og en behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre, sier Ryel.

Persontilpasset behandling innebærer at hver enkelt pasient i større grad får behandling og medisin tilpasset sine individuelle biologiske særtrekk. Ryel påpeker at slik behandling gjør at flere overlever, og at færre får senskader.

– Men når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene også mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrenser, sier Ryel.

Store gevinster

Helse- og omsorgsdepartementet har bidratt med 5 millioner kroner.

– Den nye satsingen på barnekreft legger til rette for forskning av høy kvalitet på tvers av de nordiske landene. Det vil gi store gevinster til helsetjenesten, forskningsmiljøene og mest av alt pasientene, sier helseminister Bent Høie (H).