Lovendring skal øke kommersialisering av forskningen

En lovendringen vil innebære at den enkelte forsker ikke lenger har rett til å utnytte egne forskningsresultater økonomisk. Hensikten er å øke kommersialiseringen av forskningen. For universitet og høyskoler betyr dette mer penger i kassa.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet presenterte forrige fredag et forslag til å endre dagens lov om arbeidstakers rett til oppfinnelser. Bakgrunnen for forslaget er en utreding om økt kommersialisering av forskningsresultater fra det såkalte Bernt-utvalget som kom for ett år siden.

Varslingsplikt

Forskere må varsle institusjonen umiddelbart dersom det foreligger et forskningsresultat eller en oppfinnelse som det antas at man kan ta patent på. Eventuelle verdier fra oppfinnelser fordeles mellom forsker og institusjon, men regjeringen vil ikke lovfeste hvordan fordelingen skal være.

Hvis forskningsprosjekter er finansiert utenfra, skal rettighetsforholdene avklares på forhånd gjennom egne avtaler mellom institusjon, finansieringskilde og forsker.

Fri publisering

Lovendringen innebærer også at lærere og vitenskapelig personale får en lovfestet rett til fritt å publisere sine forskningsresultater, selv når det kan hindre institusjonen i å utnytte en oppfinnelse næringsmessig.

Lettere

Kristin Clemet mener forslaget tar hensyn til rettigheter og plikter for både forsker og institusjon. Lovendringen gjør det også praktisk lettere å organisere arbeidet med næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser, fordi forskerne kan få hjelp av institusjonen i kommersialiseringsarbeidet, mener Clemet.

(NTB)