Om forskning

Nå vil UiO-rektor Svein Stølen vil vite mer om omfanget av seksuell trakassering ved institusjonen. Også ved Universitetet i Bergen kan en kartlegging være på trappene.

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Det å få et prematurt barn er svært ofte en situasjon preget av sjokk, stress og frykt. Hvordan reagerer vi som foreldre dersom vi i tillegg blir spurt om sykehuset kan forske på barnet vårt?