Om forskning

Professor May-Britt Moser og Professor Edvard I. Moser utnevnes til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Regjeringen vurderer foretaksmodell:

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt peker på flere problemer med å innføre en foretaksmodell på norske universiter og høyskoler.

Nei, sukkerindustrien stod ikke bak oppfatningen om at fett er farlig, skriver to forskere i tidsskriftet Science.

Menn dominerer, hevder kvinnelige klimaforskere.