Olje og gass

EU-landene vil samarbeide om et europeisk forsvar. Men det er høyst usikkert hvilken rolle Norge vil få.

it-sikkerhet

Du har sikkert opplevd å måtte bekrefte for et nettsted at du ikke er en robot? Et nytt system kan skape trøbbel, tror norsk maskinlærings-forsker.

Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.

Fra SINTEF

Dersom norsk metallindustri skal nå målet sitt om nullutslipp i 2050, må de ta i bruk gass, hevder forskere.