Olje og gass

it-sikkerhet

Du har sikkert opplevd å måtte bekrefte for et nettsted at du ikke er en robot? Et nytt system kan skape trøbbel, tror norsk maskinlærings-forsker.

Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.

Fra SINTEF

Dersom norsk metallindustri skal nå målet sitt om nullutslipp i 2050, må de ta i bruk gass, hevder forskere.

Hvis politiet skjærer ned på folkelig kontakt, kan det på sikt få store konsekvenser for tilliten til politiet, ifølge forsker ved Politihøgskolen.