Økonomi

Om tenåringene hadde begynt på skolen senere om morgenen, ville samfunnet tjent milliarder av kroner. Og ikke minst ville det hindret dødsulykker i trafikken.

En studie fra Sveits kan tyde på at kvinners hjerne belønnes om de deler penger med andre. Menn får derimot sterkere belønningsfølelse hvis de beholder mer av pengene selv.

Regjeringen vil bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt etter krill i Antarktis. Innovasjon Norge får 40 millioner kroner for å støtte maritime pilotprosjekter og profilere Norge utenlands som havnasjon.

Regjeringen spytter inn 600 millioner kroner mer til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i 2018, og møtes med både hard kritikk og pene ord.

Universitetet i Oslo gleder seg over penger til Livsvitenskapsbygget, mens Forskningsrådet påpeker at satsingen på klima og miljøvennlig energi blir for puslete.