Økonomi

Vi blir flere mennesker i verden. Stadig oftere må vi stå i kø og vente på noe – ikke minst når vi er turister. Spanske vente-forskere mener det er like greit. 

Ifølge én måte å regne på betaler vi minst skatt i Norden. Vi har også lavere skatt- og avgiftsnivå enn både Frankrike, Italia og Belgia. I år har regjeringen senket skatten på inntekt enda mer.

Du må nok rense finstasen etter 17. mai. Da er det kanskje et lite skår i gleden at det koster skjorta i Oslo. Vår hovedstad er den dyreste byen i verden å få renset klær. I Sverige er prisen bare drøyt halvparten.

Norge er det vestlige landet der arbeidstagerne har minst grunn til å frykte at automatisering vil ramme arbeidsplassen deres.