Forskningssenteret Bio4Fuels skal blant annet bidra til å utvikle bærekraftig biodrivstoff.  (Foto: NMBU)
Forskningssenteret Bio4Fuels skal blant annet bidra til å utvikle bærekraftig biodrivstoff. (Foto: NMBU)

Nytt forskningssenter skal utvikle bærekraftig biodrivstoff

Nylig åpnet forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuel. Den 9. februar var ledende forskningsinstitusjoner, næringsaktører, skogeiere og myndigheter samlet for første gang om ett felles mål: Å utvikle bærekraftig biodrivstoff.

Målet er å peke ut noen få teknologier som kan sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig produksjon av annen generasjons biodrivstoff, ofte også omtalt som avansert biodrivstoff.

Norsk skog på tanken

Dagens drivstoff lages hovedsakelig av mais, sukkerrør eller oljevekster, som kan komme i konflikt med matproduksjon. I Bio4Fuels er målet å løse hvordan det kan produseres økonomisk og miljømessig bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket. Forskerne vil se hvordan slik biomasse kan utnyttes maksimalt og effektivt for å produsere ulike produkter.

– På NMBU har vi hatt flere forskingsgjennombrudd når det gjelder enzymteknologi for å bryte ned cellulose. Dette vil vi bygge videre på når vi nå skal utvikle teknologi for å lage biodrivstoff fra gran. I Bio4Fuels har vi med et landslag av gode forskningsmiljøer, og sammen med våre industripartnere har jeg tro på at vi skal bli verdensledende i utviklingen av annen generasjon biodrivstoff, sier nestleder ved senteret, Svein Jarle Horn fra NMBU.

Nye krav til biodrivstoff fra 2020

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2015 har utslippene økt med 25 prosent. Veitrafikk står for over halvparten av utslippene. Norske politikere har vedtatt at det innen 2020 skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff i konvensjonelt drivstoff. 8 prosent av totalen skal være annen generasjons biodrivstoff. 

– Med innblandingskravet har norske myndigheter skapt det markedet vi trenger. Nå må forskning og næringsliv levere. Skal vi få det til, trengs det mer kunnskap, sier Hans Aasnæs i Umoe, som er en av næringspartnerne i Bio4Fuels.