Nye arter

Fra NIBIO

Vi har fått en kraftig økning av fremmede arter i europeiske skoger – spesielt arter fra Asia. Hvilken effekt har for eksempel mårhunden på norsk natur?

Gammelt jungelord på Salomonøyene fortalte om kjemperotte som knekker kokosnøtter til frokost. Nå tror forskere de har funnet beistet.

Kan du se hva den ligner?

Kransalger er piggete grønnalger som lever i ferskvann, noen er truet, andre ikke. Nye analyser viser at biologene har tatt feil av antallet arter i Norge.

artikkelserie

I denne serien har vi sett nærmere på hvordan arter får navn, hvorfor de får de navnene de får og – ikke minst – hvordan forskere definerer hva en art er.