Hurtigladende busser i Umeå i Sverige er finansiert med en grønn obligasjon.  (Foto: Hybricon bus systems)
Hurtigladende busser i Umeå i Sverige er finansiert med en grønn obligasjon. (Foto: Hybricon bus systems)

Ny internasjonal pris til Cicero

For andre år på rad tildeles Cicero prisen for Best Independent Reviewer av magasinet Environmental Finance, for sine uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. 

Grønne obligasjoner er lån hvor pengene er reservert til grønne investeringer.

– Vi er stolt av denne anerkjennelsen for vårt arbeid med klimarisiko og grønne obligasjoner, sier Christa Clapp, forskningsdirektør for klimafinans ved Cicero.

Cicero har gjennomført uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner i mer enn ti år. Det har utviklet sin egen metodologi – Shades of Green – som graderer klima- og miljøambisjonene til grønne obligasjoner.

De som får karakteren mørkegrønn, implementerer fremtidens klimaløsninger allerede i dag. Er man på vei til å implementere fremtidens løsninger, kvalifiserer obligasjonen til mellomgrønn, mens lysegrønn indikerer at man har gode korttidsløsninger, men ikke nødvendigvis gode løsninger på lang sikt.