Ny

Personer med bipolar sykdom som behandles med litium har minst risiko for å bli innlagt på sykehus, viser ny studie.

Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker.

Forskere har forsøkt å finne ut hvordan vi mennesker vil reagere hvis en av romsondene våre plutselig finner det de har lett etter.

Tuberkulose er sjelden i Norge, men herjer fortsatt i store deler av verden. Økende antibiotikaresistens gjør at det haster å forske frem nye medisiner og vaksiner.

Amerikanerne betaler mye mer for helsehjelp enn folk i andre rike land. Likevel har de dårligere helse. Så hva er det egentlig de betaler for?