Cuba har hele tiden nektet for å ha noe med den uforklarlige sykdommen til diplomater som har vært stasjonert i Havanna. Ifølge forskerne tyder mye på at diplomatene ble eksponert for myggmiddel. (Foto: AP, NTB scanpix)
Cuba har hele tiden nektet for å ha noe med den uforklarlige sykdommen til diplomater som har vært stasjonert i Havanna. Ifølge forskerne tyder mye på at diplomatene ble eksponert for myggmiddel. (Foto: AP, NTB scanpix)

Myggmiddel kan være årsak til syke diplomater på Cuba

Et middel som ble brukt mot mygg, kan være årsaken til at utenlandske diplomater på Cuba ble uforklarlig syke, ifølge en studie fra Canada.

Publisert

En studie utført av forskere ved Dalhousie University i samarbeid med Nova Scotia Health Authority viser at det kan være et middel som brukes mot mygg, som kan være årsaken til at utenlandske diplomater på Cuba ble syke i 2016 og 2017, skriver Reuters.

Flere canadiske og amerikanske diplomater og deres familiemedlemmer meldte blant annet om hørselsproblemer, dårlig syn, hodepine og svimmelhet under deres opphold på Cuba.

Symptomene ble senere kalt for Havanna-syndromet, oppkalt etter den cubanske hovedstaden.

Nervemidler

Det var lenge snakk om at mystiske lyder var årsaken, som «spesifikke angrep» av høyfrekvent lyd. Også lyder fra paringsklare gresshopper har blitt nevnt. Dette avviser forskerne.

– Dette har ingenting å gjøre med akustiske angrep, konkluderer Radio-Canada i sitt sammendrag av studien.

– Den mer sannsynlig årsak er nervemidler, som brukes mot mygg.

Studiet fant at kolinesterase, et viktig enzym som kreves for at nervesystemet skal fungere, har blitt blokkert hos de canadiske diplomatene de undersøkte. Noen midler mot mygg virker hemmende på kolinesterase, ifølge studien, skriver Reuters.

26 personer deltok i studien, hvorav en kontrollgruppe av personer som aldri har bodd på Cuba. De ble gjenstand for blodprøver og hjerneskanning.

Forskerne understreker imidlertid at det trengs mer forskning for at de kan slå fast at myggmiddel er årsaken.

Sprøytet hjemme

Cuba sprøyter jevnlig med pesticider, kjemiske midler mot skadelige organismer, for å drepe sykdomsbærende insekter. Blant annet satte cubanske myndigheter i 2016 i gang en aggressiv kampanje mot mygg for å stoppe spredningen av zikavirus.

Ifølge Radio-Canada ble kontorer og boligene til diplomatene sprøytet med dette midlet, og forskerne setter sykdommen i sammenheng med sprøytingen av myggmiddelet.

I løpet av sakens gang har amerikanske myndigheter verken bekreftet eller avvist muligheten for at det kan ha dreid seg om et angrep i form av en akustisk enhet som skal ha sendt ut høyfrekvent lyd, en påstand det ikke er funnet bevis for. Canadiske myndigheter uttalte etter hvert at det var usannsynlig. Påstanden kom fra diplomatene, som sa de hørte en høy lyd.

En rekke diplomater fra både USA og Canada har blitt sendt hjem Cuba som følge av å ha blitt syke. Cuba har benektet ethvert ansvar for diplomatenes helseplager.