Kongeørn. (Illustrasjonsfoto: Espen Lie Dahl, Rovdata)
Kongeørn. (Illustrasjonsfoto: Espen Lie Dahl, Rovdata)

Bedre år for kongeørna

Kongeørnene i Norge fikk mange flere flyvedyktige unger i år enn i fjor.

Publisert

Mens 2013 var et meget dårlig år for kongeørnunger i Norge, tror forskerne at 2014 har vært et mer normalt år

– Resultatene fra områdene med intensiv overvåking av kongeørn, viser at det ble registrert 65 flyvedyktige unger i år, mot bare 26 unger i de samme områdene i fjor, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge. Den går ut på utstrakt overvåking av hele landet, og intensiv overvåking i 11 utvalgte områder.

Overvåker 165 territorier

I hvert av de intensive overvåkingsområdene, følger Rovdata opp 15 faste kongeørnterritorier innenfor et område med radius på 50 kilometer.

Områdene sikrer god geografisk spredning, og er valgt ut for å gi et representativt bilde av situasjonen for kongeørn i landet.

– Det ble i snitt produsert 0,39 unger per territorium i overvåkingsområdene i år, mot 0,16 i fjor. Resultatet varierer en god del mellom områdene, men det ble produsert unger innenfor alle områdene, forteller Kjørstad.

Flest unger var det i Lund-området i Rogaland og Vest-Agder, der det var ti flyvedyktige unger i år.

Fra 1992

Seks av områdene som blir overvåket intensivt, har siden 1992 vært studieområder for Program for terrestrisk naturovervåking. Kongeørn har inngått i denne naturovervåkingen, og man har dermed mange år med data på ungeproduksjon fra disse områdene.

– Den årlige produksjonen hos kongeørn i disse seks områdene har i snitt vært 0,42 unger per territorium i perioden fra 1992 til 2013, så resultatene for 2014 er på gjennomsnittet for perioden, sier Kjørstad.

Områder med intensiv overvåking av kongeørn i Norge. Røde prikker illustrerer alle de ulike territoriene som ble overvåket i 2014. <em>Klikk på kartet for større versjon.</em> (Foto: (Kart: Rovdata))
Områder med intensiv overvåking av kongeørn i Norge. Røde prikker illustrerer alle de ulike territoriene som ble overvåket i 2014. Klikk på kartet for større versjon. (Foto: (Kart: Rovdata))

Overvåkingen i de andre fem områdene startet opp i 2013. Fra neste år blir overvåkingen utvidet med enda et nytt område.

– Målsettingen har hele tiden vært å gjennomføre intensiv overvåking i tolv ulike områder i landet, og det tolvte området blir etablert ved kysten innenfor fylkene Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, forteller Kjørstad.

Nytt bestandstall over nyåret

Det ferskeste estimatet på hvor mange par med kongeørn som har territorier i Norge er fra 2008. Bestanden ble da anslått til å telle mellom 1176 og 1454 par.

– Vi har over lang tid arbeidet med å fremskaffe et oppdatert bestandsestimat for kongeørn i landet, og målet er nå at vi skal legge fram nye tall rundt månedsskiftet januar–februar, sier Kjørstad.

Et oppdatert bestandsestimat er nødvendig for å fastslå hvordan bestandens størrelse er i forhold til målet som Stortinget fastsatte i 2004. Politikerne vedtok den gang å opprettholde bestanden i hver region slik den var da.