Berit Irene Vannebo og Berit Irene Vannebo (Foto: Nord universitet)
Berit Irene Vannebo og Berit Irene Vannebo (Foto: Nord universitet)

Ny bok - Strategisk ledelse i barnehagen

En notis fra Nord Universitet

Mye av fagbøker om strategi er hentet fra bedriftsøkonomien, og det er gjort svært lite på barnehagesektoren. Det er derfor stort behov for å se hvordan den strategiske lederrollen ser ut i denne sektoren.

Slik innleder Kjell-Åge Gotvassli og Berit Irene Vannebo sin nye bok Strategisk ledelse i barnehagen.

Boka utvikler en kunnskapsplattform for strategisk ledelse i barnehagen og drøfter hvilke praktiske konsekvenser en slik kunnskapsplattform får for de som innehar lederposisjoner i barnehagesektoren.