Ruth H. Olsen har vært en av de sentrale akademikerne i å utvikle grunnlaget for doktorgraden i studier av profesjonspraksis ved universitetet. (Foto: Knut Olsen)
Ruth H. Olsen har vært en av de sentrale akademikerne i å utvikle grunnlaget for doktorgraden i studier av profesjonspraksis ved universitetet. (Foto: Knut Olsen)

Ruth Helene Olsen blir professor emerita ved Nord universitet

Ruth H. Olsen har vært sentral i arbeidet med det faglige innholdet i ph.d i studier av profesjonspraksis, skriver Nord universitet.

Olsen er fra Finnmark. Hun ble utdannet sykepleier i 1969. I fem år arbeidet Olsen som sykepleier ved Nordland sentralsykehus, og deretter som sykepleier ved sykehjem i Oslo, før hun begynte som lærer ved Nordland sykepleieskole i 1976.

Hun tok embetseksamen i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1985 med hovedfag i veiledningspedagogikk og disputerte for doktorgraden ved Århus universitet i 1996.

Fire år etter ble Olsen studieleder for hovedfag i profesjonskunnskap og leder for Senter for praktisk Kunnskap ved Høgskolen i Bodø.

Hun gikk av som leder for Senter for praktisk kunnskap i 2012 og har frem til 1. mai 2017 vært professor ved senteret.

Olsen er betegnet som en faglig engasjert og sterk leder, og på avslutningsfesten forleden innrømmet hun at hun «nærer skepsis til ledere som ikke har kunnskap om fagområdet de er leder for, og som heller ikke søker denne nødvendige kunnskapen. Manglende kunnskap hos en leder kan lett føre til at utvikling av fagkunnskap og nye forskningsfelt ved et universitet stoppes.»