En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Radon er en luktfri gass som dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer, uran og thorium, i mineraler i berggrunnen.
Radon er en luktfri gass som dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer, uran og thorium, i mineraler i berggrunnen.

Ny forskning på radon og naturlig radioaktivitet

Publisert

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive stoffer er en stadig kilde til bekymring i samfunnet, særlig med hensyn på risiko for kreft. Det nye EU-prosjektet RadoNorm har 56 partnere fra 22 europeiske land som skal gi ny kunnskap om disse stoffene.

Forskere ved CERAD, et senter for fremragende forskning ved NMBU, deltar i forskningen sammen med partnerne Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette blir et viktig prosjekt for Norge som har mange områder med uranholdige bergarter og dermed risiko for innsig av radon i bygninger, sier professor Deborah Oughton, ny leder av CERAD.

Det er velkjent at radon øker risikoen for lungekreft, men det er mulig at også andre kreftformer kan knyttes til radoneksponering. Naturlig forekommende radioaktive stoffer kan også bidra til forhøyede stråledoser, særlig slike stoffer fra gruveområder, avfall fra ikke-nukleær industri som olje- og gassindustrien, samt fra områder i Norge med uran- og thorium-holdige bergarter.

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til NMBU