Naturvitenskap

– Om vi finner ut hva som beskytter kvinnene, kan vi behandle og forebygge blodtrykk på en bedre måte, sier forsker Torill Berg.

Hormoner kan spille en viktig rolle.

B-vitaminene finnes stort sett i alle mat – men hvorfor er de så viktige?

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Se NASAs 360-graders video fra labben som tester neste Mars-robot.