Naturvitenskap

Professor Bjarne O. Braastad er en av Norges fremste eksperter på katters atferd og velferd. Her gir han smakebiter på noen av kattens egenskaper.

I 1845 ble det et politisk mål å utrydde alle de store rovdyrene i Norge. Konsekvensene lever vi med i dag.

At den skandinaviske ulven er innavlet, har det ikke vært noen tvil om. Nå har forskere gjort en grundig kartlegging av hva det gjør med ulven.

Slik tilpasser vi oss en fremtid med mindre snø og is.