Naturvitenskap

Tallet på aborter blant 15-19-åringer her i landet har aldri vært lavere enn i 2017, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Forskere skal undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler av pi.

Med boka Insektenes planet håper Anne Sverdrup-Thygeson å smitte flest mulig med sin egen entusiasme for de rare, vakre og viktige småkrypene.

Hunderørreten kan veie så mye som 20 kilo. Men de senere årene har den krympet. Hva har skjedd?

Den kanadiske matematikeren Robert Langlands får prisen for «hans visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»