Mobiltelefon

faktasjekk

Det er helt feil at hovedårsaken til at enkelte fuglebestander har falt er telekommunikasjon og radarer, skriver Faktisk.no.

faktasjekk

Det blå lyset i skjermen kan være synderen.

Det er ikke sånn ansiktet ditt ser ut.

For første gang har forskere brukt anonyme mobiltelefondata kombinert med analyser av avløpsvann for å måle narkotikabruken i hovedstadsområdet.

Flest høytlønte barnefamilier i Oslo får billigere mat på bekostning av dem som er skeptiske til å avsløre forbruksvanene sine. Apper som gir rabatt, skaper nye forskjeller.