Mineralogi, petrologi, geokjemi

En liten pose Neil Armstrong fylte med småstein på Månen i 1969, ble denne uka lagt ut på auksjon i New York. Posen inneholder fortsatt korn og flekker av månestøv.

Ikke all olje har like stor kommersiell verdi. Kjemiske undersøkelser av olje i Barentshavet forteller om når oljen ble til og hva som har skjedd med den etterpå.

Forskerens favoritt:

Sodalitten er funnet på Sør-Grønland, men finnes også i Norge. Det spesielle er at den har et kjemisk fargetriks.

En lang og hengslete polymerkjede har i seg potensialet til å sikre norsk velferd. Utfordringen er at polymerer blir fort stresset og oppfører seg som en meitemark.

Etter planen skal oljefeltet Johan Castberg åpnes i 2022. Nord i Barentshavet er det mange utfordringer, men hva er risikoen ved ulike løsninger?