Miljøteknologi

Organisk stoff med metaller og solvarme kan gi drikkevann i tørre deler av verden.

Prototyp kan være på vingene seint i 2018 og fly passasjerer i 2021.

Rensing av kloakk og avsalting av sjøvann er blant tiltakene.