Miljøpolitikk

Forskeren forteller:

Flommerker og nedtegnelser om historiske oversvømmelser kan gjøre oss bedre til å takle store flommer i framtiden.

Bekymrede forskere gjør opp status over 25 års innsats mot rovdriften på planeten, og budskapet er klart: Verdens regjeringer må presses til å løse miljøproblemene med en gang.

Mange milliarder kroner blir hvert år brukt til offentlig subsidiering av den minst miljøvennlige måten å reise på. 

Nordmenn er blant dem som er minst bekymret for hva klimaendringer og miljøødeleggelser kan gjøre med hav og kyst, viser en undersøkelse fra ti land.