Miljøovervåkning

Nordiske forskere har fått til mer realistiske prognoser av hvordan klimaet på jorden vil bli i framtiden. Det har de gjort gjennom samarbeid med statistikere. Nå anbefaler de andre klimaforskere å gjøre det samme.

Forskeren forteller:

Trær må i dagens klima takle store svingninger i temperatur og lys. Ny forskning viser at de kan tilpasse seg raskt.  

Målinger fra en Nasa-satellitt er forskernes nye redskap for å overvåke karbondioksid i atmosfæren.

Krill driver i all stillhet med karbonfangst og -lagring - også i Oslofjorden.

Forskere i felt
Fra NIBIO

Store prosjekter som Follobanen kan i byggeperioden påvirke både mennesker, natur og miljø. Øistein Johansen fra NIBIO overvåker grunnvannsnivået for å sikre tett og sikker utbygging av Nordens lengste jernbanetunnel.