Miljøovervåkning

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Hvert år leter vannforskere etter narkotiske stoffer i avløpsvann fra europeiske byer, blant annet Oslo. Hva kan prøvene fortelle oss?

Nå i vinterkulda er mange opptatt av dårlig luft. Norske trafikkforskere har lett fram aktuelle funn fra internasjonal forskning.

Blåskjel røper nivåa av miljøgifter der dei lever. Men kan blåskjel frå oppdrettsanlegg gjere same nytten?