Miljøovervåkning

En ny studie viser at Middelhavsområdet er sårbart for global oppvarming på to grader. Ved 1,5 grader gir ikke modellene særlig utslag.

Forskere har kartlagt den fulle drivhusgasskostnaden ved å dra på ferie, og tallene er mye høyere enn fryktet.

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Hvert år leter vannforskere etter narkotiske stoffer i avløpsvann fra europeiske byer, blant annet Oslo. Hva kan prøvene fortelle oss?

Nå i vinterkulda er mange opptatt av dårlig luft. Norske trafikkforskere har lett fram aktuelle funn fra internasjonal forskning.