Miljøgifter

Prøver fra Nordbytunnelen i Oslo viste store mengder med miljøgifter. Disse stoffene har lett for å ende opp i naturen og kan gjøre store skader.

Å gjøre noe med situasjonen krever betydelige inngrep, ifølge forsker.

Fleire stader i Noreg har taskekrabbe høgt innhald av det giftige tungmetallet kadmium. Ved å behandle den avliva krabben rett, kan ein hindre at brorparten av tungmetallet kjem over i klokjøtet.

Isbjørn er en av de mest forurensede artene på jorda. Og jo mer tilgang de har til mat fra havet, jo mer miljøgifter har de i kroppen.

Spør en forsker:

 For ti år siden ble det forbudt å fylle hull i tennene med kvikksølvblandingen amalgam. Men hva med alle dem som går rundt med gamle fyllinger i tanngarden?