Miljø

Fra SINTEF
Bakgrunn:

NOx får skylda for mye. Men hvorfor er nettopp denne gassen en klimaversting?

Synes du sommeren var dårlig? Trøst deg med litt klimahistorie: Det regnet nærmest uten opphold i Nord-Europa fra våren 1315 til høsten 1322, og året 1816 har gått over i historien som "året uten sommer".

Mer ferskvann endrer livet i havet rundt Grønland og kan påvirke lokale og globale havstrømmer, viser 13 år med målinger.