Barna har gitt nytt liv til strandsøppel. (Foto: Robert Øyjord, Arctic Air View)
Barna har gitt nytt liv til strandsøppel. (Foto: Robert Øyjord, Arctic Air View)

Nord universitet lar barna forske på mikroplast

Ved Nord universitet har tre ansatte gått sammen om et tverrfaglig prosjekt som skal gi kunnskap om marin forsøpling til barn i alle aldre – og til voksne. Ved hjelp av et tilpasset undervisningsopplegg og ulike workshops settes rydding av søppel inn et pedagogisk rammeverk med definerte læringsmål.

– Dette er en utdanning for bærekraftig utvikling. Med en helhetlig tilnærming til det globale problemet med marin forsøpling skapes holdninger og handlingskompetanse, sier Wenche Sørmo, professor i naturfag ved Nord universitet.

– Det skjer jo mye søppelrydding ved skoler i dag, men uten at dette settes i en større sammenheng.

Og det er nettopp dette de ønsker å gjøre noe med.