Middelalderen

Knokler fra middelalderen er så godt bevart at forskere kan finne DNA fra både mennesker og bakterier. Det gir ny kunnskap om en av middelalderens verste plager: spedalskhet.

Forskning på sjakkbrikker, seil og sagalitteratur viser hvordan norske dronninger i vikingtid og middelalder hadde større innflytelse i sin egen samtid enn man hittil har trodd.

vitenskapshistorie

For 70 år siden fant en dansk lege hundrevis av skjeletter på en gård. Knoklene ble kimen til et internasjonalt forskningsgjennombrudd.

TV-serier som «Game of Thrones» på HBO og «Vikingane» på NRK forteller oss at voldtekter kan ha vært vanlig enn gang i tiden. Men er det riktig?

Spør en forsker:

En forsker tar oss med tilbake til vikingtidens kampplass.