Menneskerettigheter

Ahmadreza Djalali, som forsket på katastrofemedisin ved Karolinska institutet i Sverige, er dømt til døden i Iran. Svenske myndigheter fordømmer beslutningen.

Ved å gi saksbehandlerne rom til å tvile kan UDI forbedre behandlingen av asylsøknader, mener forsker.

Det er straffbart å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje. Men norsk lov gjelder bare for formelt inngåtte ekteskap.