Medisinske metoder

Astronauter får nedsatt syn når de oppholder seg i rommet over tid. Men hvorfor? Forskere finner nye svar i et oppsiktsvekkende eksperiment der de gjør kreftpasienter vektløse og måler trykket i hjernene deres.

Forskere fant endringer i hjernen på deprimerte som fikk virkestoff fra fleinsopp, men advarer likevel mot å overtolke funnene.

Kognitiv terapi, mindfulness og elektrisk hjernestimulering er metoder forskere undersøker.

Dyreforsøk er et ømtålig tema for mange. Nå er en komité i ferd med å utarbeide egne forskningsetiske retningslinjer for forskning med dyr.