Medisinske metoder

Unge mennesker som slår hodet, har økt risiko for å få demens når de blir eldre, viser ny forskning.

Forskere bak ny studie slakter tidligere forskning som viste at kognitiv atferdsterapi og fysisk trening kan gjøre ME-rammede bedre.

Forskning viser at rotter kan påvise tuberkulose hos barn med mye større treffsikkerhet enn vanlig mikroskoptesting av spytt.

Pasienter med visse kreftformer kan få god effekt av en radioaktiv kreftmedisin. Men behandlingsformen øker også risikoen for leukemi

Danske forskere har brukt et nytt verktøy for å finne ut når hvordan brystkreft sprer seg.