Såkalte pensjonistfylker har høyest legemiddelbruk. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
Såkalte pensjonistfylker har høyest legemiddelbruk. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

Hedmark på topp i legemiddelbruken

Innbyggerne i Hedmark brukte i snitt 645 døgndoser med legemidler i 2018. Fylket topper statistikken over legemiddelbruken, tett fulgt av Østfold og Oppland.

Publisert

I Østfold brukte innbyggerne i gjennomsnitt 642 døgndoser i fjor, mens tallet er 625 for Oppland, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.

Folk i Oslo brukte minst legemidler – 398 døgndoser, mens Rogaland og Sogn og Fjordane også ligger langt nede på statistikken, med 477 og 486 doser.

Tallene viser for øvrig at det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningens alderssammensetning – såkalte pensjonistfylker har høyest legemiddelbruk. I Hedmark og Oppland er nesten 20 prosent av innbyggerne over 67 år, mens andelen i Oslo er så vidt høyere enn 10 prosent.

Samtidig er det en høyere andel innbyggere over 67 år i Sogn og Fjordane enn i Østfold. Likevel ligger Sogn og Fjordane langt ned på oversikten, mens Østfold er helt i toppen. Tall fra kommunene – den såkalte Kommuneprofilen – viser imidlertid at Østfold har både en høy andel uføre og sykmeldte sammenlignet med de fleste andre fylkene. I Oslo og Rogaland er andelen uføre og sykmeldte lav, og i begge disse fylkene har altså lavest legemiddelforbruk.

Legemiddelbruken – såkalte definerte døgndoser (DDD) – måles ut fra antatt gjennomsnittlig døgndose ved preparatets hovedbruksområde. I mange tilfeller avviker dosen som legen har forskrevet fra DDD, og betraktes derfor kun som en teknisk måleenhet.