Medisiner

Mye paracetamol i svangerskapet kan se ut til å påvirke gener som har betydning for utvikling av ADHD. Norske forskere fant forandringer hos barn av gravide som tok paracetamol i minst 20 dager i svangerskapet.

En medisin som senker det farlige kolesterolet forhindret en firedel av dødsfallene som skyldes hjertesykdom. Det viser en ny, 20 år lang studie av skotske menn.

Helse og ulikhet:

Langdryg godkjenning av kreftmedisin gjør at noen pasienter velger å selge hytta for å betale selv. – Skal vi godta urimelig høye medisinpriser vil det trekke ressurser fra resten av helsevesenet, sa helseministeren.