Håndledd varsler beinskjørhet

Håndleddsbrudd hos middelaldrende er ofte et tegn på beinskjørhet.

Publisert
Middelaldrende personer som brekker håndleddet ved lave fall har stor sannsynlighet for beinskjørhet. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
Middelaldrende personer som brekker håndleddet ved lave fall har stor sannsynlighet for beinskjørhet. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Er du over 50 år og brekker håndleddet ved fall fra egen ståhøyde, er sjansen stor for at du har beinskjørhet (osteoporose).

En studie fra Universitetet i Bergen (UiB) viser nemlig at 64 prosent av kvinnelige og 49 prosent av mannlige håndleddsbruddspasienter hadde behandlingstrengende osteoporose.

– Siden håndleddsbrudd forekommer tidligere i livet enn hoftebrudd, er det viktig å sjekke håndleddsbruddpasientene for beinskjørhet. Da kan man avdekke beinskjørhet på et tidligere tidspunkt, sier forsker Jannike Øyen ved UiB.

I dag er det få håndleddbruddspasienter som blir utredet for beinskjørhet. Det finnes ingen norske studier på dette, men studier fra utlandet viser at bare 3 til 20 prosent blir utredet. Hvis flere blir utredet, kan man sette inn forebyggende tiltak og redusere antall hoftebrudd i fremtiden.

Studien inngår i Øyens doktorgradsavhandling. I avhandlingen undersøkte hun alle håndleddsbruddpasienter i Bergen, Skien og Kristiansand mellom 2003 og 2007. Totalt deltok 1794 pasienter.

Pasientene fra Bergen ble senere sammenlignet med en matchet kontrollgruppe. Totalt ble 749 pasienter og 608 kontroller inkludert i denne studien.

Vitamin D-mangel

Studien viste også at pasienter med håndleddsbrudd hadde betydelig lavere vitamin D-nivå sammenlignet med kontrollgruppen.

Dette betyr at lave vitamin D-verdier også kan forbindes med beinskjørhet.

– I tillegg til utredning og eventuelt behandling av beinskjørhet ved håndleddsbrudd, er det også viktig å tilby behandling for vitamin D-mangel, sier Øyen.

Øyen forteller at studien er den første i sitt slag i verden som sammenligner beintetthet og vitamin D-nivå hos håndleddsbruddpasienter med en kontrollgruppe.

Norge er skjørt

Jannike Øyen. (Foto: UiB)
Jannike Øyen. (Foto: UiB)

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder beinskjørhet og bruddforekomst.

– Ingen vet hvorfor det er så mange med beinskjørhet i Norge. Det finnes teorier og forskning som handler om alt fra gener til surt drikkevann, forteller Øyen.

For å redusere sjansen for beinskjørhet, er det ikke bare viktig med nok vitamin D og kalsium. Det er også viktig å trene og bygge opp en god beinmasse mens man er ung.

Fra 40-årsalderen minker beinmassen, men det er mulig å bremse denne utviklingen noe med trening.

Bakgrunn:

Jannike Øyen disputerer 25. februar med avhandlingen ”Low-energy fracture of the distal radius in middle-aged and elderly women and men. Topics related to osteoporosis, fracture risk and vitamin D.”