Medisin

På krevende øvelser trenger soldater fett. Derfor klarer også kvinner seg godt under ekstreme forhold, mener forsker. 

Feil informasjon på nett om medisinsk forskning på mennesker gjør det vanskeligere å samle kunnskapen, mener forskere.

Bakterier som tåler antibiotika er ikke lenger bare noe som kommer inn over grensene våre. Problemet kan også oppstå her, og det er en merkbar økning de siste fem årene, ifølge forsker.

Kinesiske forskere har laget kunstige fotoreseptorer av blant annet gull og titan og operert dem inn i mus.

Flere flypassasjerer betyr at det også oppstår flere medisinske nødssituasjoner om bord på verdens fly.