Medievitenskap

ungdomsreporteren spør
Spør en forsker:

Jeg ser bare eldre folk på facebook. Hvorfor er unge og gamle på forskjellige sosiale medier? spør ungdomsreporter Ida Frøyland.

Folk i hele verden med tilgang til internett tilbringer nå i gjennomsnitt to timer hver dag på sosiale medier som Facebook og YouTube. 

Norske myndighetene startet en risikabel kampanje for å bremse antallet asylsøkere i 2015. Den nådde over 11 millioner mennesker.