Aggressiv av TV-vold?

Hvordan påvirkes podene egentlig av vold på TV og i dataspill? Engelske forskere mener medievolden øker risikoen for både aggressivitet og frykt hos de minste.

Published

Noen temaer blir vi altså aldri enige om. Det strides stadig om hvorvidt vår håpefulle blir mer brutale av å se vold på kassa.

I disse dager publiseres en ny undersøkelse som antyder at voldelige bilder i media virkelig har en innvirkning på små barns oppførsel, tanker og følelser.

Et team av forskere fra University of Birmingham gikk igjennom data fra flere undersøkelser rundt effekten av medievold på barn. De fant tydelige tegn på en sammenheng mellom mengden vold unge barn så i media, og hvor aggressiv leken og oppførselen deres ble.

Funnene dreide seg riktignok bare om kortsiktige forandringer i adferden, men mediepåvirkningen var likevel merkbar, spesielt hos gutter. Resultatene var imidlertid ikke like klare for større barn og ungdommer.

Viktig familie

TV eller dataspill er selvfølgelig ikke de eneste faktorene som virker inn på podene, påpeker forskerne. Undersøkelsene viste at familie og sosiale faktorer kan ha mye å si for hvordan barn reagerer på brutale bilder. Én studie viste for eksempel at unge som vokste opp i voldelige familier ble mer påvirket av filmvold.

- Foreldre og omsorgspersoner bør kanskje ta like store forhåndsregler når det gjelder voksenprogrammer på TV, som de gjør med medisiner og kjemikalier i hjemmet, sier professor Kevin Browne, en av forskerne bak prosjektet.

Men betyr dette at voldelige filmer og dataspill øker kriminaliteten i samfunnet? Se, det er det ingen som vet. For å finnet et noenlunde pålitelig svar på dette spørsmålet, må nok forskerne gjøre grundige undersøkelser i store grupper av befolkningen.

Referanse:

K. D. Browne, C. Hamilton-Giachritsis, The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach, The Lancet, Vol. 365, Nr. 9460, 19. februar 2005.