Matematikk

Jorda har lagret historisk informasjon om klimaet bakover i tid. Den informasjonen kan brukes i ny klimamodell. 

Forskere skal undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler av pi.

Den kanadiske matematikeren Robert Langlands får prisen for «hans visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»