Mat

Noe så enkelt som å spise sakte ser ut til å ha sammenheng med vekttap. Det skader heller ikke å kutte ut godbiter etter middag eller kveldsspising. Frokost eller ikke, ga derimot ingen utslag, ifølge ny forskning.

Sparer folk for store utgifter til helsehjelp.

Kvinner som får beskjed om ufarlige funn ved tilleggsundersøkelser etter mammografi-screening, er mer utsatt for å få brystkreft innen to år enn andre. Men den absolutte risikoen er likevel svært lav. 

Virtuell virkelighet kan gi naturopplevelser til flere, men foreløpig er ikke teknologien god nok. De som «går en tur» med VR-briller, blir rett og slett cybersyke.

Å tilbringe mye tid i rom eller på kontorer med svak belysning gjør oss dummere, tror forskere bak en ny studie på rotter.