Marinbiologi

Fra Tropene til Arktis er resultatet det samme: økende CO2-utslipp vil få store, negative effekter på hele økosystemet. Da kan vi ikke studere én art av gangen, mener forsker.

Det ettertrakta råstoffet alginat brukast i legemiddel, matvarer og tekstilar, og den alginatrike stortaren er ei attraktiv vare. Men det viser seg at taren er sårbar for vanleg hausting.

 

Hva i all verden gjør disse blekksprutene på 3000 meters dyp, i et miljø som etter alle solemerker er dødelig?

Går du langs stranda nå på vinteren, ser det kanskje tomt ut for liv. Men her finnes det mange flere spennende skapninger enn du tror. 

Forskere har for første gang sett hva som skjer når et helt korallrev blir utsatt for den forsuringen som atmosfæren vil skape hvis vi ikke snart reduserer utslippene av CO2.