Marin geologi

Ikke all olje har like stor kommersiell verdi. Kjemiske undersøkelser av olje i Barentshavet forteller om når oljen ble til og hva som har skjedd med den etterpå.

No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei viser skipsvrak, bratte bakkar, blanke berg og gode fiskeplassar.

Nye geologiske kart over Saltstraumen kan gjere det enklare å ta vare på dei mest sårbare naturtypane. Dei kan òg bli eit viktig verktøy for turistnæringa i området.

De store haugene dannes på grunn av smeltende permafrost klimagassen metan. Pingoene kan være et varsel om utblåsninger av metan og knyttes til kraterdannelse på Jamalhalvøya i Sibir.