NTNU-professor Bruno G. Pollet undersøker hvordan man gjør hydrogen-brenselceller mer effektive. Bruk av ultralyd er en av metodene han forsker på. (Foto: Vibeke Ann Pettersen / NTNU)
NTNU-professor Bruno G. Pollet undersøker hvordan man gjør hydrogen-brenselceller mer effektive. Bruk av ultralyd er en av metodene han forsker på. (Foto: Vibeke Ann Pettersen / NTNU)

Lyd kan gjøre hydrogenceller mer effektive

Forskere ved NTNU jobber med nye metoder for å gjøre brenselcellene og hydrogenproduksjon mer effektive og billigere. De tester blant annet uedle metaller i laboratoriene for å finne en erstatning for det kostbare metallet platina.

Professor Bruno G. Pollet forsker også på bruk av ultralyd i produksjonsprosessene. Målet med det er å øke effektiviteten i  hydrogen- og brenselcellematerialene.

– Ved å bruke ultralydbølger i en vannelektrolytisk celle, produseres hydrogen mer effektivt og i større mengder, forteller Pollet.

Hydrogen gir en veldig ren energi, og det er viktig å finne måter som gjør den billigere og mer virkningsfull. Platina-metallet koster i dagens brenselcellemarked rundt 300 kroner per gram, og er derfor ikke et realistisk alternativ for brenselceller til hydrogenbiler i framtida.

Derfor ser forskerne nå på andre alternativer. Foruten å være et veldig rent drivstoff, er hydrogen også veldig raskt å fylle på bilen. Det tar bare et par minutter.

NTNU-professoren er en av lederne bak konferansen International Hydrogen Fuel Conference in Trondheim 14.-15. mai. Da samles 180 internasjonale forskere på hydrogenbrenselcelle-feltet for å dele sin forskning. NTNU arrangerer konferansen sammen med SINTEF.