Likestilling

Sju av ti gjesteforelesere ved amerikanske toppuniversiteter er menn.

Til nå har kvinner fått mindre utbetalt pensjon enn menn. Hvorfor har ikke dette blitt et tema i pensjonsdebatten? spør forskere.

Men hvis en kvinne fikk komme med første spørsmål, forsvant kjønnsforskjellene.