Likestilling

Spør en forsker:

Er det ikke uansett grunnleggende i et moderne samfunn at alle skal behandles likt? spør en leser.

Sju av ti gjesteforelesere ved amerikanske toppuniversiteter er menn.

Til nå har kvinner fått mindre utbetalt pensjon enn menn. Hvorfor har ikke dette blitt et tema i pensjonsdebatten? spør forskere.