Likestilling

Men hvis en kvinne fikk komme med første spørsmål, forsvant kjønnsforskjellene.

Hvor strenge er kjønnsrollene for jenter i dag - har det gått framover etter tiår med likestilling? Vår ungdomsreporter Ida Frøyland undersøker saken.

I forvaltning av utmark og naturvernområder er kvinner så godt som fraværende. Likestilling har vært et ikke-tema i norsk naturforvaltning, hevder forsker.