Ledelse og organisasjon

– Det er lagt mye vekt på feil varsleren har gjort, sier Parat-leder Asle Fredriksen. Han er svært lite fornøyd med UiOs håndtering av varslersaken på Naturhistorisk museum.

Å slå sammen høyskoler skjærer seg hvis ikke alle parter er enige om hvorfor og hvordan. Dette gjelder også for kommuner, fylker og bedrifter, sier forsker Mats Persson.

Ledere som ikke driver med fornærmende detaljstyring, men gir ansatte tillit og ansvar, øker bedriftenes lønnsomhet.

Forskningsdagene:

Prestasjonslønn kan virke mot sin hensikt. Ros, anerkjennelse og tillit kan være like motiverende, viser forskning.

Museumsdirektør Tone Lindheims notater om ansattes innsats og evner er spredt på Naturhistorisk museum. Saken håndteres nå av universitetsledelsen.