Ledelse og organisasjon

Mens forskningen så langt har pekt på problemene med en slik diagnose, viser nyere forskning at folk med ADHD kan være svært gode på entreprenørskap og innovasjon.

Ta en titt på de aller mest populære artiklene på forskning.no i året som gikk. 

– Det er lagt mye vekt på feil varsleren har gjort, sier Parat-leder Asle Fredriksen. Han er svært lite fornøyd med UiOs håndtering av varslersaken på Naturhistorisk museum.

Å slå sammen høyskoler skjærer seg hvis ikke alle parter er enige om hvorfor og hvordan. Dette gjelder også for kommuner, fylker og bedrifter, sier forsker Mats Persson.

Ledere som ikke driver med fornærmende detaljstyring, men gir ansatte tillit og ansvar, øker bedriftenes lønnsomhet.