Ledelse og organisasjon

Ledere som ikke driver med fornærmende detaljstyring, men gir ansatte tillit og ansvar, øker bedriftenes lønnsomhet.

Forskningsdagene:

Prestasjonslønn kan virke mot sin hensikt. Ros, anerkjennelse og tillit kan være like motiverende, viser forskning.

Museumsdirektør Tone Lindheims notater om ansattes innsats og evner er spredt på Naturhistorisk museum. Saken håndteres nå av universitetsledelsen.

Forskere har funnet ut hva som faktisk gjør at folk og bedrifter stoler på hverandre.