Landbrukspolitikk

Fra NIBIO

Da Frp tok over for Senterpartiet i 2013, var det mange som forventet store endringer i jordbruket. Men fint lite har skjedd. Hvordan kan det ha seg med så ulike politiske tilnærminger? 

Fra NIBIO

Noregs første jordflytting har gitt areal med jamt over gode avlingar i 35 år.