Landbruk

Ved å samarbeide med naboen når møkka skal ut, kan bøndene spare både utgifter, arbeid og klimaet.

Når de legger til rette for reir og mat, kan det bli flere fugler.

Fra NIBIO

Dersom riktig mengde fiskeavfall blir blandet med husdyrgjødsel i en biogassreaktor, vil vi få dobbelt så mye metan enn med gjødsel alene.

Forskeren forteller:

Urbant landbruk har hatt et oppsving de siste tiårene i flere deler av verden og i de siste årene også i Norge. Oslo har nå over hundre forskjellige initiativer knyttet til urbant landbruk.

Fra NIBIO

Det blir stadig færre insekter som bestøver plantene. Men bøndene kan gi humlene bedre leveforhold.