Landbruk

Fra NIBIO

Talet på rundomangrep på vekstar som potet, korn og bringebær har auka betrakteleg i Noreg i seinare år. Denne øydelegg avlingar og utgjer ein trussel for mattryggleiken i framtida.

Forskeren forteller:

Plantevernstoffet Glyfosat gjør livet vanskeligere for meitemarkene våre.

Ekspert mener bruk av torv har uheldige konsekvenser for både miljø, naturmangfold og klima. Heldigvis finnes det flere gode alternativ, ifølge ny rapport.

På to år har vi fjernet nesten all bruk av narasin i kyllingproduksjonen vår. Forsker oppfordrer forbrukere til å velge norsk fremfor importert kjøtt. 

Fra NIBIO

I nokre delar av landet blir sauehald med beite i utmarka opplevd som uforsvarleg på grunn av rovdyr. Spørsmålet om andre dyr kan erstatte sauen tvingar seg fram.