Land og regioner

Hvorfor heter det - enn så lenge - Sogn og Fjordane? Her kan du lese historien bak navnet på ditt fylke. Noen fylkesnavn stammer fra tiden før vår tidsregningen.

Navnet Vestlandet bør vernes, og det går ikke an å kalle det nye superfylket Hordaland/Sogn og Fjordane for dette, mener Språkrådet. Likevel kan det godt hende at nettopp det skjer, fordi loven som verner stedsnavn trumfes av en annen lov fra 1918.

En urbefolkning i Peru overlevde trolig invasjonen fra inkaene for 600 år siden. Forskerne finner noe som kan være genetiske spor etter dem hos dagens befolkning.