Kulturpolitikk

De fleste synes verken det er viktig eller uviktig å tjene penger på å selge kunsten sin.

I jubileumsåret for samenes første landsmøte varsles et tilbakeslag for urfolksrettighetene. Samtidig mønstrer en ny kunstnerbølge til kamp – uten frykt for å ta sterke virkemidler i bruk.

Kultureliten foretrekker en mykere, forfinet type countrymusikk. Denne favoriseringen kan gå utover den folkelige, mer maskuline countryen, ifølge forsker.

Folk i kultursektoren sier ikke alltid hva de mener fordi de er redde for ikke å få penger.

Den Norske Opera & Ballett går med store underskudd og er helt avhengig av statsstøtte. For å vise at de fortjener pengene, vil de trekke klassisk musikk ned på jorda.